Dzieci i młodzież

Terapia pedagogiczna

Konsultacja pedagogiczna
Czas trwania: 60 - 90 minut - 160 zł

Terapia pedagogiczna
Czas trwania: 50 minut - 140 zł

Logopeda

Konsultacja logopedyczna
Czas trwania: 60 - 90 minut - 160 zł

Terapia logopedyczna
Czas trwania zajęć: 30 minut - 90 zł
Czas trwania zajęć: 50 minut - 160 zł

Neurologopeda

Konsultacja neurologopedyczna
Czas trwania: 60 - 90 minut - 170 zł

Terapia neurologopedyczna
Czas trwania: 30 minut - 130 zł

Psycholog

Konsultacja psychologiczna 
Czas trwania: 50 minut – 170 zł

Terapia psychologiczna
Czas trwania: 50 minut – 160zł

Dietetyk/Psychodietetyk

Pierwsza konsultacja dietetyczna
Czas trwania 50 minut - 180 zł

Kontrolna konsultacja dietetyczna
Czas trwania 30 minut - 140 zł

Kontrolna konsultacja online
Czas trwania 30 minut - 120 zł

Ułożenie diety indywidualnej
Plan na 7 dni - od 170 zł

Terapia ręki

Konsultacja
Czas trwania: 60 minut - 150 zł

Terapia ręki
Czas trwania 50 minut - 130zł

Trening funkcji poznawczych metoda Feuersteina

Konsultacja
Czas trwania: 60 minut - 150 zł

Terapia
Czas trwania 50 minut - 130zł

Aktywny trening słuchowy Neuroflow

Diagnoza wstępna - 350 zł
I etap - 370 zł

Diagnoza kontrolna - 250 zł
II etap - 360 zł
III etap i każdy kolejny - 350 zł

Pojedyncze zajęcia prowadzone w gabinecie - 70 zł

Korepetycje

Matematyka - korepetycje
Czas trwania: 50 minut – 100zł

Matematyka - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Czas trwania: 50 minut – 120 zł

Język Polski
Czas trwania: 50 minut – 100 zł

Język Polski - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Czas trwania: 50 minut – 120 zł

Dorośli

 

Psycholog

Konsultacja psychologiczna
Czas trwania: 50 minut - 170 zł

Terapia psychologiczna
Czas trwania 50 minut - 160 zł

Psychoterapeuta

Konsultacja wstępna
Czas trwania: 50 minut - 180 zł

Psychoterapia indywidualna 
Czas trwania: 50 minut - 170 zł

Psychoterapia par 
Czas trwania: 60 minut - 200 zł

Dietetyk/ Psychodietetyk

Pierwsza konsultacja dietetyczna
Czas trwania 50 minut - 180 zł

Kontrolna konsultacja dietetyczna
Czas trwania 30 minut - 140 zł

Kontrolna konsultacja online
Czas trwania 30 minut - 120 zł

Ułożenie diety indywidualnej
Plan na 7 dni - od 170 zł

Logopeda

Konsultacja logopedyczna
Czas trwania: 60 - 90 minut - 160 zł

Terapia logopedyczna
Czas trwania zajęć: 50 minut - Cena zajęć: 160 zł

Neurologopeda

Konsultacja neurologopedyczna
Czas trwania: 60 - 90 minut - 170 zł

Terapia neurologopedyczna
Czas trwania: 30 minut - 130 zł

Poradnictwo wychowawcze

Konsultacja
Czas trwania: 60 minut - 180 zł

Diagnoza

Diagnoza

Ocena ryzyka dysleksji - 350 zł

Ocena gotowości do uczenia się matematyki - 350 zł

Dokumenty

 

Dokumenty

Zaświadczenie o odbytej konsultacji / trwającej terapii - 60 zł

Opinie dotyczące przebiegu terapii / konsultacji - 150 zł