ITERUM to miejsce, gdzie wszystko zaczyna się na nowo…

Inspiracją było stworzenie miejsca, gdzie w przyjaznej atmosferze udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. ITERUM powstało z myślą o dzieciach
oraz osobach dorosłych. Każdy człowiek doświadcza w życiu różnych trudności. Czasem radzi sobie sam, a czasem jedynie ktoś z zewnątrz potrafi je rozpoznać
i pomóc przezwyciężyć. Wspieramy i pomagamy dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, z trudnościami w uczeniu się, z problemami emocjonalnymi i społecznymi. Dorosłym oraz rodzicom, pomagamy poprawiać ich jakość życia, towarzyszymy każdemu w otwarciu się na siebie i innych. Wspieramy w osiąganiu wyznaczonych celów. W centrum naszej uwagi znajduje się to, co najważniejsze - znalezienie istoty problemu oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań.
Naszym celem jest pomaganie i wspomaganie rozwoju. Kierujemy się wartościami takimi jak: spokój, otwartość oraz autentyczność. To one dają wiarę i nadzieję
na osiągnięcie zamierzonych zmian w procesie terapeutycznym.