dysleksja

Ryzyko dysleksji to zagrożenie wystąpienia trudności w czytaniu i pisaniu o specyficznym charakterze. W szerokim znaczeniu są to symptomy nieharmonijnego rozwoju dziecka, a dokładniej opóźnienia rozwoju tych funkcji, które leżą u podstaw nabywania umiejętności czytania i pisania. Symptomy te widoczne są już we wczesnym okresie życia dziecka (począwszy od wieku niemowlęcego), a więc długo przed podjęciem przez dziecko nauki szkolnej.

Ujawniają się one w formie opóźnienia rozwoju funkcji wzrokowych, słuchowo - językowych, ruchowych i lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała, przestrzeni
i czasie.

Diagnoza skierowana jest do dzieci 7 i 8 – letnich, kończących klasę I i II. Celem diagnozy jest wczesne rozpoznanie symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia dysleksji rozwojowej, czyli specyficznych trudności w czytaniu i opanowaniu poprawnej pisowni.

Dziecko, u którego stwierdzono ryzyko dysleksji, powinno zostać objęte pomocą specjalisty, aby nadrobić opóźnienia rozwojowe. Dziecko ryzyka dysleksji nie musi stać się dzieckiem dyslektycznym. Wszystko zależy od tego, jak szybko zostaną rozpoznane jego potrzeby.

Wczesne rozpoznanie przyczyn trudności dyslektycznych jest ważne, zarówno dla wyrównywania deficytów rozwojowych oraz zapobiegania pojawienia się
u dziecka negatywnych postaw wobec nauki szkolnej.