bpd5

Terapia neurologopedyczna skierowana jest do osób, które z powodu różnych czynników (wypadek, uraz, choroba) utraciły lub mają problemy z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy.

Terapia skierowana jest do osób:

  • z zaburzeniami komunikacji o typie afazji
  • jąkających się
  • z innymi zaburzeniami mowy związanymi z uszkodzeniem układu nerwowego

W przypadku terapii neurologopedycznej istotny jest czas od momentu powstania zaburzeń do rozpoczęcia pracy terapeutycznej. Wczesne wykrycie uszkodzenia oraz podjęcie terapii umożliwia szybką poprawę mowy.

Terapia zawsze dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.