bpd6

Poradnictwo wychowawcze to spotkania rodziców z psychologiem, które ukierunkowane są na wypracowanie nowych metod wychowawczych dopasowanych
do potrzeb konkretnego dziecka. Praca psychologa i rodziców polega na rozpoznaniu sytuacji trudnych wychowawczo, rozpoznaniu jej przyczyn oraz sposobów eliminowania lub zmiany zachowania w celu uzyskania pożądanego efektu wychowawczego.

Porady wychowawcze skierowane są do rodziców/opiekunów prawnych w sytuacji, gdy:

  • dzieci sprawiają trudności wychowawcze
  • trudno się z dziećmi komunikować
  • gdy nagrody nie motywują
  • brakuje pomysłów i cierpliwości

Oferujemy:

  • wsparcie w sytuacjach trudnych i frustrujących
  • diagnozę przyczyn trudnych zachowań
  • wspólne ustalenie zmian w funkcjonowaniu rodziny