bpd1

Jeżeli czujesz, że nie jesteś w stanie sobie poradzić z doświadczaną sytuacją lub emocjami - rozmowa z psychologiem jest dobrym rozwiązaniem.
Psycholog w czasie spotkania pokieruje rozmową w taki sposób, aby pomóc odzyskać umiejętność korzystania ze swoich możliwości i zasobów.

Oferujemy:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Wsparcie psychologiczne
 • Interwencję kryzysową

Konsultacja psychologiczna skierowana jest do wszystkich osób, które aktualnie znajdują się w trudnym momencie życiowym i szukają sposobu opanowania sytuacji związanej z kryzysem psychicznym.

Wsparcie psychologiczne to forma relacji między pacjentem a psychologiem. Relacja ta opiera się na cyklicznych spotkaniach, podczas których pacjent kształtuje umiejętność poszukiwania najlepszych rozwiązań, radzenia sobie z trudnymi życiowymi doświadczeniami.
Wsparcie psychologiczne umożliwia przeanalizowania obecnej sytuacji, poznanie własnych schematów działania, zrozumienie przyczyn odczuwanego dyskomfortu, a także potrzeb związanych z oczekiwaną zmianą. Cykliczne spotkania umożliwiają zaplanowanie działań, dodają odwagi
oraz motywują do dalszego działania.

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej, której celem jest wsparcie osoby będącej w kryzysie w odzyskaniu zdolności rozwiązania go.
Kryzys to stan, którego cechą charakterystyczną jest duże napięcie emocjonalne, uczucie przerażenia, obawa przed utratą kontroli, poczucie bezradności, objawy somatyczne.

Zakres pomocy:

 • Nerwice
 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe (fobie, napady lęku, zespół lęku uogólnionego)
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia snu (bezsenność i nadmierna senność na tle nerwowym)
 • Zaburzenia odżywiania
 • Przemoc (psychiczna, fizyczna, seksualna)
 • Żałoba/Żal po stracie (bliskiej osoby, rozstanie, utrata pracy itp.)
 • Przewlekły stres
 • Mobbing
 • Wypalenie zawodowe
 • Trudności w życiu osobistym i zawodowym
 • Niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość
 • Trudności w kontaktach z innymi