bpd2

Psychoterapia polega na leczeniu problemów psychologicznych poprzez rozmowę.Ta forma pomocy bazuje na regularnym kontakcie psychoterapeuty z pacjentem - sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania procesu psychoterapeutycznego zależy od stanu pacjenta oraz zaawansowania zaburzenia. Regularne sesje terapeutyczne mają na celu poprawę jakości życia, poprzez lepsze zrozumienie siebie oraz innych. Praca psychoterapeutyczną pomaga poznać i zrozumieć przyczyny niepokojących objawów, kształtuje umiejętność poszukiwania rozwiązań, pozwala lepiej poznać i zrozumieć siebie - swoje potrzeby, wartości i postawy.

Oferujemy:

 • Psychoterapię indywidualną
 • Psychoterapię par i małżeństw
 • Terapię rodzinną

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób doświadczających:

 • napięć związanych z nadmiernym poczuciem obowiązku, odpowiedzialności i kontroli
 • przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania, zaniedbania
 • depresji, nerwicy, lęku, stresu, samotności
 • bezradności, braku wiary w siebie
 • trudności w nawiązaniu bliskich relacji i przyjaźni
 • problemów psychosomatycznych

Psychoterapia par i małżeństw to regularne spotkania pary/małżeństwa z terapeuta, których celem jest rozwiązanie trudności w relacji poprzez lepsze zrozumienie siebie i partnera oraz przyjrzenie się dynamice związku. Psychoterapię par poprzedza konsultacja, której celem jest zdiagnozowanie natury problemu i dobranie optymalnej formy pomocy dla pary.

Psychoterapia par i małżeństw skierowana jest do osób, które chciałyby:

 • zrozumieć swoje wzajemne relacje
 • poprawić jakość relacji
 • otrzymać zrozumienie
 • uzyskać wsparcie w sytuacji kryzysowej (np. zdrada, rozstanie)

Terapia rodzinna jest formą psychoterapii, która opiera się na założeniu, że rodzina tworzy system, w którym każdy z członków rodziny wzajemnie na siebie oddziałuje - trudności jednej osoby wpływają na funkcjonowanie całego systemu, zmiana w jednej części systemu pociąga za sobą zmianę w innych jego częściach. Psychoterapia rodzin jest pomocna w przezwyciężeniu trudności, z jakimi zmaga się system rodzinny. Powinna obejmować wszystkich członków rodziny,
których dotyczą trudności (najczęściej są to osoby zamieszkujące razem). Głównym celem psychoterapii rodzinnej jest odnalezienie źródła problemu, który sprawił,
że rodzina przestała funkcjonować poprawnie.

Terapia rodzin umożliwia rozwiązanie:

 • problemów w komunikacji pomiędzy członkami rodziny
 • problemów wychowawczych z dziećmi
 • trudności w porozumiewaniu się pomiędzy małżonkami
 • narastających konfliktów w rodzinie

Uczestnictwo w psychoterapii ma sens, gdy wszyscy jej uczestnicy decydują się na nią dobrowolnie i chcą znaleźć rozwiązanie problemów dotyczących rodziny.