bp8

To interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną w certyfikowanym ośrodku Neuroflow®, na podstawie, której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trzy etapy ćwiczeń słuchowych trwają około
8 miesięcy. W dniach, kiedy dziecko nie wykonuje sesji słuchowych, realizuje ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientację w przestrzeni, koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchowej ćwiczenia równoważne, oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych. Program ćwiczeń umożliwia dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka oraz możliwości rodziców – trening może być prowadzony w domu pod kontrolą rodzica
lub w gabinecie terapeutycznym. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka - zmienia się tak, aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. 
Program terapeutyczny zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki.

Treść opowiadań, baśni dostosowany jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy
 • naukę czytania i pisania
 • naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

Efekty po zakończeniu treningu Neuroflow:

 • poprawa wyników w nauce (szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu, uczenia się drogą słuchową)
 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami
 • poprawa relacji społecznych

(źródło: APD-Medical)