korepetycje b

Słowo "korepetycja" wywodzi się od łacińskiego "repetitio”, co oznacza powtórzenie. Korepetycje to dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy z różnych powodów wykazują trudności z daną partią materiału oraz dla uczniów przygotowujących się do konkursów czy olimpiad. Jeśli uczeń ma duże zaległości
(wynikające m.in. z dłuższej choroby, nieobecności w szkole, trudności z koncentracją itp. ) zajęcia te pozwolą mu nadrobić materiał, uzyskać lepsze oceny
i usystematyzować wiedzę.

To popularny sposób na poprawienie wyników w szkole lub przygotowanie się do ważnego egzaminu.  Korepetycje są powszechne na całym świecie.
Uczęszczają na nie zarówno uczniowie szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.