bp2

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci:

 • niemówiących
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z niepłynnością mówienia (jąkanie)
 • z zaburzeniami artykulacji
 • z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę

Celem terapii logopedycznej jest:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • wypracowanie alternatywnych sposobów komunikacji

Terapię logopedyczną poprzedza wywiad, obserwacja oraz przeprowadzenie specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda opracowuje diagnozę
oraz program terapii.

Jak najwcześniejsze objęcie dziecka pomocą logopedyczną umożliwienie rozwój funkcji związanych z mówieniem.

Terapia zaburzeń mowy obejmuje:

 • wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski
 • utrwalenie tego wzorca poprzez wprowadzenie go do mowy spontanicznej w ćwiczeniach

Terapia prowadzona jest w formie zabawy. W trakcie zajęć wykorzystywane są gry edukacyjne, różnorodne pomoce logopedyczne, które uwzględniają zainteresowania pacjenta

Oferujemy:

 • diagnozę zaburzeń mowy
 • korektę wad wymowy
 • terapię jąkania
 • stymulowanie rozwoju mowy
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy
 • wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej