bp3

Mowa i komunikacja to istotne elementy w codziennym funkcjonowaniu, a u dzieci także w nabywaniu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Zdarza się,
że dzieci z różnych przyczyn, nie osiągają kolejnych etapów rozwoju mowy i komunikacji lub tracą już zdobyte umiejętności językowe w wyniku uszkodzeń układu nerwowego.

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami ośrodkowego lub/i obwodowego układu nerwowego.

Terapia neurologopedyczna skierowana do pacjentów:

  • z zagrożonych ciąż
  • z grupy ryzyka okołoporodowego
  • przedwcześnie urodzonych
  • z afazją
  • z dysfagią (zaburzeniami połykania),
  • z dysartią
  • jąkających się
  • niedokształceniem mowy pochodzenia korowego
  • niedokształceniem mowy na tle zaburzeń rozwojowych (np. autyzm)

Diagnoza neurologopedyczna obejmuje szczegółowy wywiad, analizę dokumentacji medycznej, obserwację oraz badanie neurologopedyczne (ukierunkowane
na rozpoznanie nieprawidłowości oraz ustalenie przyczyn ich wystąpienia w celu efektywnego zaplanowania procesu terapeutycznego oraz ustalenia odpowiednich zaleceń).

Wczesna diagnoza i terapia zwiększa szanse i możliwości rozwojowe dziecka.