bp4

Dzieci i młodzież potrzebują wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z problemami w szkole, domu, z rówieśnikami, brakiem motywacji czy w wiary w siebie.
Rodzice często zauważają niepokojące sygnały, takie jak zmiana zachowania czy nastroju. To dobry moment na konsultację z psychologiem, aby ustalić cele
oraz sposoby ich osiągania w zakresie zmiany zachowania, poprawy samopoczucia, wiary w siebie, radzenia sobie z emocjami. Dzieci i nastolatkowie zdobędą nowe umiejętności potrzebne do pokonywania trudności.

Pomoc psychologiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami i kryzysami emocjonalnymi
 • doświadczających huśtawki nastrojów
 • z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów
 • z trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi
 • z poczuciem izolacji społecznej
 • z niską samooceną, zaniżonym poczuciem własnej wartości
 • doświadczających braku motywacji i chęci do działania
 • z poczuciem utraty sensu życia
 • z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wszystkimi innymi trudnymi doświadczeniami, które niepokoją dzieci, młodzież i rodziców oraz pozbawiają ich radości życia

Oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne w zakresie problemów dzieci w wieku przedszkolnym
 • konsultacje psychologiczne w zakresie problemów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • psychoterapię dzieci i młodzieży

Towarzyszymy młodzieży również w poszukiwaniu ich własnej drogi rozwoju osobistego, sięganiu do mocnych stron i zasobów wewnętrznych.
Dokładamy wszelkich starań, aby spotkania były jak najbardziej wspierające i budujące.