NFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ALMUR ul. Chodecka 21
m 611, 03 – 350 Warszawa

NIP: 5291678553

REGON: 384380634

Kontakt telefoniczny: 533 110 930

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Panią/Pana oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

ŹRÓDŁO DANYCH

Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane poprzez:

 • wypełnienie formularza kontaktowego,
 • wypełnienie formularza rezerwacji wizyt,
 • otrzymanie dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej,
 • rozmowy telefoniczne i spotkania oraz uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • realizacji wybranej usługi,
 • przygotowania zaświadczenia/opinii o uczestnictwie w terapii/ konsultacji,
 • dokonywania rozliczeń, w tym na wystawieniu faktur.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje czy podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, jak również podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, informatyczna, marketingowa, księgowa)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia
w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane. Dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

OBOWIĄZEK LUB BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustanowionym przez ITERUM jako warunek realizacji wybranej usługi.

Braku danych osobowych wskazanych jako niezbędne będzie skutkować brakiem możliwości zapisania na dana uslugę, a w konsekwencji usługa nie będzie mogła zostać zrealizowana.

Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych.

W celu rozliczalności przez okres, w którym gabinet ITERUM zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia
przez organy publiczne.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE DANYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych danych osobowych
oraz nie będzie dokonywane ich profilowanie.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Pani/Pana dyspozycji.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Strona internetowa firmy ALMUR ul. Chodecka 21 m 611, 03 – 350 Warszawa korzysta z plików cookies Pliki cookies stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne,
  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
  ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
  d. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
  przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
  z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane
  w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe,
  w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych
  do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych
  przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  a. Internet Explorer
  b. Chrome
  c. Safari
  d. Firefox
  e. Opera
  f. Android
  g. Safari (iOS)
  h. Windows Phone
  i. Blackberry