REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG (KONSULTACJE, TERAPIE)

 1. W ITERUM przyjmowane są osoby, które akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na konsultację/terapię.
 2. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna osobom niepełnoletnim odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od Rodzica/Opiekuna prawnego.
 3. Pomoc psychoterapeutyczną mogą otrzymać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność i pisemna zgoda Opiekuna prawnego.
 4. Specjalistów obowiązuje tajemnica zawodowa. Wyjątkiem są sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia Klienta lub osób trzecich (sytuacje określone prawem
  w kodeksie pracy psychologa i w prawie polskim).
 5. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi Klienta (psychiatra terapeuta) istnieje możliwość udostępniania niezbędnych informacji za wiedzą Klienta.
 6. Specjaliści pracujący w ITERUM posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia poszczególnych terapii.
 7. Specjalista może odmówić świadczenia usług osobie narażającej jego dobro osobiste, będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującej się agresywnie. W takiej sytuacji specjalista zastrzega sobie także prawo do wezwania policji, służb medycznych.
 8. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego, w stanach zagrożenia zdrowia i życia Klienta lub innych osób, specjalista ma prawo zatrzymać Klienta
  w gabinecie oraz wezwać służby ratownicze.

REGULAMIN UMAWIANIA I ODWOŁYWANIA WIZYT

 1. Umawiając się na wizytę w ITERUM Klient akceptuje regulamin umawiania i odwoływania wizyt.
 2. Wizytę ze specjalistą można umówić telefonicznie (533 110 930), mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub poprzez formularz dostępny na stronie www.iterum.edu.pl
 3. Odwołanie lub zmianę terminu wizyty można zgłosić telefonicznie lub SMS najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wizytę.
 4. Odwołanie wizyty po godzinie 18.00 zobowiązuje Klienta do opłaty w wysokości 50% ceny planowanej wizyty.
 5. W przypadku nieodwołania i niestawienia się na wizytę, Klient ponosi pełną odpłatność planowanej wizyty.
 6. Opłaty wyżej wymienione należy uiścić na kolejnym spotkaniu lub wykonać przelew na konto ITERUM.
 7. Spóźnienia nie wydłużają czasu trwania konsultacji/terapii.
 8. Wyjątkiem jest hospitalizacja oraz odwołanie spotkania przez terapeutę.
 9. W sytuacji odwołania wizyty przez terapeutę zostanie zaproponowany inny termin.
 10. Częstotliwość sesji terapeutycznych ustalana jest z terapeutą.

REULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone w ITERUM są odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę przed rozpoczęciem konsultacji bądź terapii.
 3. Forma płatności - przelew (tradycyjny/Przelewy24)
 4. Numer Konta: 58 1050 1025 1000 0092 9862 5170
  W tytule należy podać- datę konsultacji/terapii, imię i nazwisko Klienta.
 5. Działalność jest prowadzona przez firmę Almur Hubert Murawski
  Nip: 5291678553, Regon: 384380634, z siedzibą w Warszawie (03-350), ul. Chodecka 21/611
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację, którą należy zgłosić w formie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. . Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od momentu jej złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klientowi przysługuję prawo zwrotu kwoty zapłaconej za daną usługę.