IWONA MURAWSKA

IWONA MURAWSKA

Pedagog, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym, specjalizacja – Resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Ukończyła także studia podyplomowe z socjoterapii, poradnictwa zawodowego, terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich placówkach oświatowych (pedagog szkolny w gimnazjum dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz terapeuta pedagogiczny w szkole podstawowej i poradni psychologiczno – pedagogicznej).
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej. Od 2014 roku zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
W ITERUM prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, terapii funkcji poznawczych metodą Feuersteina oraz aktywny trening słuchowy Neuroflow. W swojej pracy dba o wysoką jakość świadczonej pomocy,
stale podnosi wiedzę oraz kompetencje, zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach z obszaru pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Dokłada wszelkich starań, aby atmosfera podczas zajęć była przyjazna.

Prywatnie miłośniczka książek o tematyce psychologicznej i autobiograficznej, kuchni śródziemnomorskiej
oraz inspirujących rozmów.

MONIKA MAŃKO

MONIKA MAŃKO

Z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny, pedagog specjalny, doradca zawodowy. 

Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający do dzieci z orzeczeniem oraz wychowawca w szkole podstawowej w Warszawie. 

Dodatkowe specjalizacje i ukończone, certyfikowane kursy:

  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
  • Trening Umiejętności Społecznych wśród dzieci i młodzieży,
  • Trener Grafomotoryki,
  • Bajkoterapia ,
  • Mediator szkolny i rówieśniczy.

Prywatnie miłośniczka kawy, natury i długich spacerów. 

Małgorzata Girtler

Małgorzata Girtler

Dietetyk Kliniczny

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka, gdzie z wyróżnieniem ukończyła studia i obroniła tytuł magistra.

Szczególnie zainteresowana normowaniem relacji z jedzeniem i własnym ciałem. Jej pasją jest kierowanie ludzi ku zdrowiu i wymarzonej sylwetce, zwłaszcza w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną, co od kilku lat praktykuje we współpracy z podopiecznymi.

Duże znaczenie przywiązuje do żywienia w okresie prokreacyjnym i w czasie ciąży oraz do wdrażania zdrowych zachowań żywieniowych już od najmłodszych lat życia. Wszelkie niezbędne informacje na ten temat zawarła w książce „Zdrowa dieta przyszłej mamy” wydanej we współpracy z Wydawnictwem Lekarskim PZWL.

Przeprowadzi Cię przez proces wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych, redukcji masy ciała, kształtowania sylwetki, czy powrotu do sylwetki sprzed ciąży, w zależności od Twojego celu. Doskonale dostosuje plan żywieniowy do Twojego stanu zdrowia, jak i preferencji.

Prywatnie, pasjonatka wspinaczek górskich, muzyki i podróży. W kuchni preferuje dania szybkie, pyszne, ale i atrakcyjne! Zwraca uwagę na potrzebę regularnej aktywności fizycznej w życiu – sama chętnie wybiera kameralną siłownię, trening w domowych zaciszu lub cardio na rolkach, czy rowerze.

Aleksandra Skorupska

Aleksandra Skorupska

Logopeda

mgr pedagogiki specjalnej, logopeda, certyfikowany diagnosta ADOS-2 i Conners 3, trener TUS, specjalista w terapii dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD, a także koordynator zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz przeprowadza diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Elwira Budzyńska

Dyplomowany nauczyciel matematyki.

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach na Wydziale Nauk Ścisłych, specjalizacja - Matematyka z przygotowaniem pedagogicznym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w indywidualnej oraz grupowej pomocy uczniom na każdym poziomie szkoły podstawowej.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie egzaminu ósmoklasisty z zakresu matematyki i egzaminu eksternistycznego
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych.
W ITERUM prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
z matematyki. Pomaga opanować bieżący materiał, tłumaczy zagadnienia
do klasówki, sprawdzianu. Materiał dostosowuje w pełni do umiejętności ucznia,  co stanowczo zmniejsza czas nauki danej części materiału i zwiększa pewność ucznia w danym zakresie.

Anna Prusaczyk

Polonistka, nauczyciel dyplomowany.

Od wielu lat pracuję w szkole podstawowej jako nauczycielka języka polskiego. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z klas 4 - 8. Umiem rozpoznawać różne potrzeby edukacyjne wychowanków i im sprostać. Corocznie przygotowuję uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

SYLWIA KRYSIAK

Logopeda kliniczny

Przyszły neurologopeda kliniczny, podczas finalizacji studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką
i terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym oraz dorosłych. Dodatkowo nabywane kwalifikacje niezmiennie podwyższają poziom posiadanej przeze mnie wiedzy oraz udzielanej pomocy.

Absolwentka licznych kursów z zakresu tematyki logopedycznej.

 

Zuzanna Łaska

Psycholog

Jestem absolwentką psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończyłam studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako terapeutka dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówkach terapeutycznych, a także jako psycholog w przedszkolach publicznych. Aktualnie pracuję w placówkach oświatowych w Warszawie, gdzie prowadzę indywidualne terapie dla dzieci, grupowe zajęcia TUS, konsultacje dla rodziców, grupę wsparcia. Jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie. Stale poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach oraz certyfikowanych kursach. W ITERUM prowadzę indywidualną terapię dla dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, a także konsultacje trudności wychowawczych dla rodziców.